Priča o Dve Žabe – najlepše priče za Decu

U jednoj dalekoj šumi postojala je vojska žaba koja je živela u jezeru, srećna i slobodna. U toj grupi, jedna od žaba bila je gluva, ali nikada se nije žalila ili osećala frustrirano zbog toga. Bila je vesela, optimistična i veoma aktivna.

Žabe

Jednog lepog dana, vojska žaba odlučila je da obiđe šumu. Dok su skačući istraživali okolinu, dve žabe, uključujući i onu gluviu, upale su u bunar. Ostale žabe su shvatile da je bunar suviše dubok i da nema nade da prežive. Dve žabe u bunaru bile su osuđene na sigurnu smrt.

Dve žabe unutar bunara su pretražile okolinu, ali nisu uspele pronaći način da izađu. Jedna žaba je rekla drugoj: “Skoknimo napolje.” Ali ostale žabe su vikale i molile ih da to ne čine: “Umrećete ako pokušate da izađete,” ponavljale su žabe iznad njih.

Dve žabe u bunaru su ignorisale žabe iznad i odlučile su da pokušaju da iskoče iz bunara. Žabe iznad su nastavile da vrište i zaustavljaju ih, ali sve je bilo uzalud.

Na kraju, jedna od žaba je poslušala žabe iznad i bila je prestrašena, odlučila je da odustane. Zbog stresa i anksioznosti zbog negativnih komentara drugih žaba, ona se srušila i pala, izgubivši život. Druga žaba je nastavila da skače što je više moguće. Videvši je kako skače, žabe iznad su vikale najglasnije što su mogle, da je zaustave, jer će sresti istu sudbinu kao i druga žaba.

Posle mnogo pokušaja, gluva žaba je konačno uspela da izađe iz bunara.

Gluve Žabe

“Zašto nas nisi čula?” upitale su je ostale žabe. Gluva žaba je odgovorila da, budući da je gluva, mislila je da je ohrabruju da skače svom snagom. Ostale žabe su bile zapanjene čuvši ovo, a gluva žaba je veselo otišla odskakutavši.

Kada se gluva žaba udaljila od bunara, ostale žabe su još uvek bile zbunjene i iznenađene onim što su videle. Nisu mogli da veruju kako je gluva žaba, uprkos svim negativnim komentarima i strahovima, uspela da pobegne iz bunara.

Ova priča o dve žabe ostavila je dubok utisak na ostale žabe u vojsci. Shvatile su važnu lekciju o hrabrosti, upornosti i veri u sebe. Više nisu gledale na gluve žabe kao na slabije ili nesposobnije, već su im se divile zbog njihove hrabrosti i odlučnosti.

Od tada su gluve žabe postale inspiracija za sve žabe u vojsci. Svi su naučili da se ne smeju lako predavati i da uvek treba verovati u sebe, bez obzira na prepreke koje im se nađu na putu.

I tako, vojska žaba je nastavila da živi srećno i slobodno u svojem jezeru, a priča o dve žabe se prepričavala iz generacije u generaciju. Svaka nova generacija žaba naučila je važnost hrabrosti, vere u sebe i neodustajanja, zahvaljujući ovoj inspirativnoj priči.

I tako, priča o dve žabe zauvek je ostala deo folklora šume, podsećajući sve životinje da u sebi nose snagu da prevaziđu sve izazove i da postignu ono što žele, bez obzira na prepreke koje im se nađu na putu.

Kraj.